Ostatnie zmiany: - Zaktualizowano: "gnome-buntu-icon{,-extras}-theme" (26.12.2010)


buntu anarcho icon 

Dodanie repozytorium Buntu do systemu:


Otwieramy Terminal:

Programy -> Akcesoria -> Terminal


Wpisujemy w nim:

wget -q http://buntu.sourceforge.net/debs/buntu-10.10.deb && sudo dpkg -i buntu*.deb && rm buntu*.deb


po wprowadzeniu hasła repozytorium już jest dodane do systemu.
Standardowo na końcu pobieramy "indeksy":

sudo apt-get update


Tak więc co pierwsza wpisana przez nas linia robi: po ściągnięciu pliku (polecenie 'wget') dodawany jest plik "buntu.list" do miejsca:

/etc/apt/sources.list.d/


następnie importowany zostaje klucz "gpg" (odbywa się to podczas wykonywania polecenia dpkg -i ..), aby 'autoryzować' zawartość repozytorium. Na końcu - polecenie 'rm' - ściągnięty przez nas plik jest kasowany.


---


Dla tych którzy jednak wolą iść na "piechotę" poniżej standardowy opis krok po kroku, jak dodać repozytorium:
A) - Dodajemy wpisy dot. rozlinuksowego repozytorium
W terminalu piszemy (kopiuj/wklej) zatem:

sudo -s
echo "deb http://buntu.sourceforge.net/repos maverick main contrib" > /etc/apt/sources.list.d/buntu.list
echo "deb-src http://buntu.sourceforge.net/repos maverick main contrib" >> /etc/apt/sources.list.d/buntu.list
exit


i potrzebne wpisy już mamy.

B) - Dodajemy klucz gpg w celu autoryzacji repozytorium:
W terminalu wpisz:

wget -q -O- http://buntu.sourceforge.net/repos/gpg.key | sudo apt-key add -


powinno pojawić się "OK".

C) - Teraz pora na pobranie ogólnych informacji co aktualnie znajduje się w repozytorium:
Zatem znow w terminalu:

sudo apt-get update


i voila.