Ostatnie zmiany: - Zaktualizowano: "gnome-buntu-icon{,-extras}-theme" (26.12.2010)


icon.png 

TODO:


- Więcej...
- Dać możliwość podejrzenia zawartości repozytorium na stronie (wylistowanie repo + podanie wersji pakietu)
- Przygotować LiveCD Buntu 10.10
- Repozytorium dla dystrybucji Debian